Laporan Klinikal

Pendedahan kepada medan elektrik (EF): Kesan paliatifnya terhadap beberapa gejala klinikal pada pesakit manusia

Kesan paliatif medan elektrik (EF) pada frekuensi 50-60 Hz, yang merupakan jalur frekuensi untuk aplikasi komersial, telah dinilai pada 55 gejala klinikal berbeza yang dikenal pasti oleh pengguna Healthtron (Model HES-30, Hakuju Institute for Health Science Co., Ltd., Tokyo, Jepun), sebuah peranti terapeutik yang dihipotesiskan.

Read more

Kesan Pendedahan kepada Medan Elektrik 50 Hz pada Tahap Plasma Laktat, Glukosa, Asid Lemak Bebas, Trigliserida dan Aktiviti Kreatin Fosfokinase dalam Tikus Iskemik Kaki Belakang

ABSTRAK. Kami sebelum ini melaporkan bahawa medan elektrik frekuensi rendah yang sangat rendah (ELF-EF) mempengaruhi metabolisme tenaga dalam keadaan tertekan.

Read more

Kesan Medan Elektrik 50 Hz pada Tahap Plasma ACTH, Glukosa, Laktat, dan Piruvat dalam Tikus Tertekan

Kesan medan elektrik frekuensi sangat rendah (EF) terhadap perubahan tahap plasma ACTH, glukosa, laktat, dan piruvat yang disebabkan oleh tekanan telah diperiksa pada tikus yang telah menjalani ovariektomi.

Read more

Penyelidikan mengenai Tindak Balas Biologi yang Berkaitan dengan Kesan Medan Elektrik Frekuensi Sangat Rendah

Abstrak: Sebuah peranti bernama Healthtron yang diluluskan di Jepun oleh Kementerian Kesihatan dan Kebajikan 40 tahun lalu yang merangsang tubuh manusia dengan mendedahkannya kepada medan elektrik telah dihasilkan dan dipasarkan sejak itu untuk mengurangkan aduan seperti sakit kepala, leher kaku, insomnia dan sembelit kronik.

Read more

Kesan Healthtron terhadap Tahap Lipid Serum dalam Kalangan Pertengahan Umur: Laporan Awal

Satu kajian eksperimen reka bentuk praujian-pascaujian telah dijalankan di klinik kesihatan, Fakulti Kesihatan Awam, Universiti Mahidol dari Mac – September 1997.

Read more

Kesan Medan Elektrik Frekuensi Rendah terhadap Tindak Balas Ca2+ Intraselular yang Dihasilkan dalam Sel Endotelium Vaskular Manusia oleh Bahan Vasoaktif

Sel endotelium vaskular manusia (HUVEC) telah didedahkan kepada medan elektrik udara sebanyak 30 kV/m, 50 Hz selama 24 jam. Selepas pendedahan, perubahan dalam kepekatan Ca2+ intraselular ([Ca2+];) yang dihasilkan oleh bahan vasoaktif ATP dan histamin telah ditentukan menggunakan mikroskop pengimbasan laser konfokal.

Read more

Transient Ca2+ Berpanjangan dalam Sel Endotelium yang Dirangsang ATP Terdedah kepada Medan Elektrik 50 Hz

Sel endotelium vena umbilikal manusia didedahkan kepada medan elektrik sinusoidal sebanyak 0.3 atau 30 kV/m, 50 Hz, selama 24 jam. Perubahan dalam kepekatan kalsium intraselular ([Ca2+]) yang disebabkan oleh rangsangan ATP dalam ketiadaan Ca2+ ekstraselular telah diperhatikan dalam sel individu.

Read more

Perubahan Ambang Persepsi Arus pada Serat Saraf Sensori dalam Terapi Haba

Terdapat kurang maklumat objektif mengenai kesan pengurangan kesakitan melalui terapi haba, tidak jelas sama ada rangsangan haba bertindak secara langsung atau bertindak secara tidak langsung melalui peredaran umum.

Read more

PERUBAHAN SUHU KULIT JARI TERDEDAH KEPADA REAKSI SUHU PANAS MENGHADAPI PANAS

Terdapat beberapa kertas kerja mengenai pengukuran suhu kulit jari yang terdedah kepada sejuk, dan satu fenomena yang sangat menarik yang dipanggil vasodilatasi akibat sejuk (atau reaksi suhu memburu kepada sejuk) diketahui.

Read more

Satu Kes kanser esofagus berulang Dirawat dengan Kimiaperubatan Gabungan dengan Rawatan Hipertemia Jangka Panjang

Hipertemia adalah rawatan yang kurang invasif berbanding dengan kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan. Walau bagaimanapun, tidak ada laporan mengenai keselamatan pemberian rawatan hipertemia berulang kali dalam jangka masa yang panjang.

Read more